EDUKACJA - SPOŁECZNOŚĆ - ROZMOWA

W piątek odbyła się pierwsza z "super" debat podsumowujących cykl ogólnopolskich debat "Uczeń. Rodzic. Nauczyciel - Dobra Zmiana". Ministra Zalewska zapowiedziała oficjalnie planowane zmiany w edukacji zawodowej.

20.06.2016 r. w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury w Trzciance podpisano Porozumienie o współpracy przy realizacji projektu "Przez letnie podwórze do krainy młodzieży" pomiędzy Młodzieżowym Domem Kultury w Trzciance, reprezentowanym przez dyrektora Dominikę Wiśniewską, a Zespołem Szkół Technicznych im. Noblistów Polskich w Trzciance, reprezentowanym przez dyrektora Roberta Ziółkowskiego oraz Starostę Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego pana Tadeusza Teterusa.

Debata Oświatowa szkół ponadgimnazjalnych regionu Północnej Wielkopolski.

"Proces przygotowania klas patronackich i rozwiązań współpracy z firmą STEICO” - Mirosław Mantaj, kierownik Działu Kadr i Płac STEICO Sp. z o. o.; Jan Palacz, dyrektor ZSP  im. Józefa Nojego w Czarnkowie.

Debata Oświatowa szkół ponadgimnazjalnych regionu Północnej Wielkopolski.

"Szkolnictwo zawodowe dzisiaj” - wprowadzenie do Debaty - Łucja Zielińska, dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji w Pile.