EDUKACJA - SPOŁECZNOŚĆ - ROZMOWA

Konferencja #Profilaktyczna2016 - 24.05.2016 r.

Graphic Recording - Szkoła Praktyków Wizualnych (Agnieszka Halama, dr Danuta Kitowska).

Diagnoza trudności wychowawczych w edukacji przedszkolnej. Zasady postępowania z dziećmi w przypadku trudności wychowawczych. Współpraca z rodzicami w zakresie radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi.

Panel VI "Czy można wychować małego tyrana?"

Konferencja Republika Edukacji 3.

Alternatywne formy terapii dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju.

Panel V "Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci w zakresie pracy z dzieckiem z zespołem Aspergera i autyzmem".

Konferencja Republika Edukacji 3.