środa, 18 wrzesień 2019

Konferencja #Profilaktyczna2016

Posted On piątek, 13 maj 2016 13:54 Napisane przez Piotr Halama

Fundacja Marchewkowe Pole i Starosta Czarnkowsko - Trzcianecki wspólnie z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę oraz Szkołą Policji w Pile organizują konferencję profilaktyczną „Bezpieczeństwa w sieci oraz przeciwdziałanie zachowaniom niepożądanym dzieci i młodzieży”.

Konferencja organizowana jest w ramach projektu Pomarańczowa Sieć Bezpieczeństwa, współfinansowanego ze środków The Velux Foundations Villum Kann Rasmussen Fonden,
w ramach programu „Bezpieczne dzieciństwo” Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.
Zapraszamy nauczycieli, rodziców oraz przedstawicieli instytucji i organizacji z powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego i powiatów ościennych. Konferencja jest bezpłatna.

Konferencja odbędzie się 24.05.2016 r. w godzinach 9.30 - 13.00 w Miejskim Centrum Kultury w Czarnkowie.

AGENDA

9.30 - 9.45 Rozpoczęcie konferencji i powitanie gości.
Tadeusz Teterus Starosta Czarnkowsko - Trzcianecki, Agnieszka Halama Prezes Fundacji Marchewkowe Pole i Piotr Leciejewski Komendant Szkoły Policji w Pile.

9:45 - 10.15 „Podsumowanie projektu Pomarańczowa Sieć Bezpieczeństwa , realizowanego w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, współfinansowanego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę” - Piotr Halama, koordynator projektu, Fundacja Marchewkowe Pole.

10:15 - 10.40 „Psychologiczne aspekty cyberprzemocy wobec małoletnich” - nadkom. Ewa Mańka, Szkoła Policji w Pile.

10:40- 11.00 „Dystrybucja środków zastępczych za pośrednictwem sieci Internet” - mł. asp. Sebastian Polak, Szkoła Policji w Pile.

11:00 - 11.30 Przerwa kawowa.

11:30 - 12.00 „Jak rzetelnym źródłem wiedzy jest forum internetowe- czyli zagrożenia zrównania specjalistów z amatorami”- dr Wojciech Strzelecki, Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi, Wydział Zamiejscowy w Trzciance.

12:00 - 12.30 „Bezpieczeństwo osobiste w sieci” - st. sierż. Radosław Słabaczewski, Szkoła Policji w Pile.

12:30 - 13.00 Podsumowanie konferencji.

Podczas trwania Konferencji uczniowie szkół uczestniczących w projekcie zaprezentują zdobytą wiedzę w formie graphic recording.
Po zakończeniu części plenarnej konferencji będzie możliwość indywidualnych konsultacji uczestników z prelegentami.

Czasopismo elektroniczne otwartej edukacji. Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 3488.

Licencja

Treści zamieszczone w czasopiśmie elektornicznym udostępniane są bezpłatnie. Korzystanie przez użytkowników z treści opublikowanych w czasopiśmie nie wymaga zgody Fundacji Marchewkowe Pole. Przy czym oznaczone w serwisie treści jako treści będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.