środa, 18 wrzesień 2019

Konferencja RE5 2017 - program

Posted On niedziela, 08 styczeń 2017 05:55 Napisał

21 stycznia 2017 r.

PROGRAM KONFERENCJI

9.00 - 9.45 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI

10.00 - Otwarcie konferencji - Grzegorz Bogacz, dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, dr Paweł M. Owsianny, zastępca dyrektora Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Pile Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

I. CZĘŚĆ PLENARNA

10.15 - 10.40 G Suite dla Biznesu i Edukacji oraz Projekty Internetowe Rewolucje i Google Online Marketing Challenge na UAM - dr Wojciech Czart, Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

10.40 - 11.05 Podnoszenie kwalifikacji nauczycielskich z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość - Lidia Mirowska, Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi, koordynator ds. jakości studiów zdalnych w Polskim Uniwersytecie Wirtualnym.

11.05 - 11.20 Jak i dlaczego warto uczyć dzieci programowania - Katarzyna Pazdej, Renata Nagiewicz, Akademia Programowania LevelUP.

11.20 - 11.30 Projekt RUSH - Jakub Maślanka, Patryk Młynarek, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. H. Cegielskiego w Pile

11.30 - 11.40 Ogólnopolski Turniej Lanowy Piła LAN - Patryk Aptacy, absolwent Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. H. Cegielskiego w Pile.

11.40 - 12.00 PRZERWA KAWOWA

II. CZĘŚĆ PLENARNA

12.00 - 12.25 Praktyczne zastosowania GEOINFORMACJI - prof. UAM dr hab. Zbigniew Zwoliński, Kierownik Zakładu Geoinformacji Instytut Geoekologii i Geoinformacji, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

12.25 - 12.45 My Wam - Wy Nam: STX Next w Pile i okolicach - Tomasz Muszczek, firma STX Next.

12.45 - 13.00 Centrum Technologii Informatycznych Quad/Graphics w Pile a potrzeba rozwoju kształcenia IT w rejonie pilskim - Marcin Wachowski Dyrektor IT, Centrum Technologii Informatycznych Quad/Graphics Europe.

13.00 - 13.20 Innowacja pedagogiczna „Programowanie z pasją” - Karolina Skotarczak-Dobrzyńska, Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej - Curie w Złotowie.

13.20 - 13.30 Świat robotów edukacyjnych - Sławomir Kozłowski, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile.

Czasopismo elektroniczne otwartej edukacji. Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 3488.

Licencja

Treści zamieszczone w czasopiśmie elektornicznym udostępniane są bezpłatnie. Korzystanie przez użytkowników z treści opublikowanych w czasopiśmie nie wymaga zgody Fundacji Marchewkowe Pole. Przy czym oznaczone w serwisie treści jako treści będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.