środa, 18 wrzesień 2019

Konferencja RE5 2017 - prelegenci

Posted On poniedziałek, 09 styczeń 2017 06:12 Napisał

 21 stycznia 2017 r.

PROGRAM KONFERENCJI

prof. UAM dr hab. Zbigniew Zwoliński, kierownik Zakładu Geoinformacji, Instytut Geoekologii i Geoinformacji, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

dr Wojciech Czart, Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Lidia Mirowska, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, koordynator ds. jakości studiów zdalnych w Polskim Uniwersytecie Wirtualnym. Certyfikowana przez Stowarzyszenie e-learningu akademickiego metodyk zdalnego nauczania oraz e-nauczyciel. Prowadzi szkolenia z zakresu obsługi platformy zdalnego nauczania dla kadry dydaktycznej oraz studentów. Wspiera w uczelni wdrażanie systemów informatycznych przeznaczonych edukacji zdalnej. Organizuje część zdalną studiów podyplomowych na AHE w Łodzi. Koordynuje portal kursowy PUW.

Katarzyna Pazdej, Akademia Programowania Level UP. Informatyk, programista, specjalista w zakresie baz danych. Tworzy strony internetowe, wdraża i prowadzi platformy e commerce. Nauczyciel przedmiotów informatycznych w technikum informatycznym. Założyciel i trener Akademii Programowania Level UP. Autor i prowadząca kursy, szkolenia i warsztaty w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnej.  Robi to co lubi, gdyż od zawsze chciała być nauczycielem, a praca z dziećmi i młodzieżą sprawia jej wiele satysfakcji.

Renata Nagiewicz, Akademia Programowania Level UP. Informatyk, programista, przez wiele lat prowadziła firmę programistyczną, zajmującą się tworzeniem oraz wdrażaniem oprogramowania komputerowego. Nauczyciel przedmiotów informatycznych w technikum informatycznym, prowadzi także szkolenia i warsztaty dla nauczycieli w zakresie IT. Założyciel i trener Akademii Programowania Level UP. Posiada solidną wiedzę teoretyczną i praktyczną w dziedzinie programowania, którą z pasją przekazuje swoim uczniom. Uważa, że nauczanie programowania jest fascynujące, gdyż kreatywność młodych ludzi sprawia, że każda lekcja jest inna.

Jakub Maślanka, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. H. Cegielskiego w Pile. Przygodę z programowaniem rozpoczął w 2 klasie technikum i od razu odkrył, że to jego „powołanie”. Jego główne obszary zainteresowań to: programowanie, technologie webowe, web security, kryptologia. Jego celem jest znalezienie pracy, do której będzie przychodził z uśmiechem na twarzy.

Patryk Młynarek, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. H. Cegielskiego w Pile. Programowaniem interesował się od kilku lat, jednak tworzeniem oprogramowania zajął się dopiero w 2 klasie technikum. Oprócz tworzenia aplikacji, jego hobby to motocykle oraz pływanie. Jego celem jest zdobycie umiejętności, które pozwolą mu na pracę z najlepszymi.

Patryk Aptacy, absolwent Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. H. Cegielskiego w Pile. Absolwent rocznika 2016 technikum informatycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Pile. Już w czasach szkolnych wykazywał się dużą pomysłowością i zdolnościami przywódczymi. W Mechaniku był jednym z głównych organizatorów dwóch edycji ogólnopolskiego turnieju lanowego Piła LAN. Od młodzieńczych lat naukę łączył z pracą i już w wieku szesnastu lat pomagał w zarządzaniu zasobami ludzkimi w rodzinnej firmie. Obecnie jest kierownikiem rejonu sprzedaży w Żabka Polska sp. z o.o.

Tomasz Muszczek, przedstawiciel firmy STX Next, Piła.

Marcin Wachowski, dyrektor IT, Centrum Technologii Informatycznych Quad/Graphics Europe, Piła.

Karolina Skotarczak-Dobrzyńska, Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej - Curie w Złotowie. Informatyk, nauczyciel, certyfikowany coach, trener myślenia wizualnego, pasjonat edukacji i neurodydaktyki.

Sławomir Kozłowski, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile. Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 17 lat trener szkoleń informatycznych z zakresu: programowania, zarządzania cms, platform e-learningowych, aplikacji biurowych, narzędzi TIK. Konsultant Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, nauczyciel informatyki ZS im. St. Staszica w Pile.

Czasopismo elektroniczne otwartej edukacji. Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 3488.

Licencja

Treści zamieszczone w czasopiśmie elektornicznym udostępniane są bezpłatnie. Korzystanie przez użytkowników z treści opublikowanych w czasopiśmie nie wymaga zgody Fundacji Marchewkowe Pole. Przy czym oznaczone w serwisie treści jako treści będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.