piątek, 15 listopad 2019

Konferencja RE5 2017 - materiały konferencyjne

Posted On sobota, 21 styczeń 2017 06:24 Napisał

Materiały konferencyjne - Republika Edukacji 5.

"NOWE TECHNOLOGIE EDUKACYJNE I PROGRAMOWANIE W SZKOLE"

Czasopismo elektroniczne otwartej edukacji. Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 3488.

Licencja

Treści zamieszczone w czasopiśmie elektornicznym udostępniane są bezpłatnie. Korzystanie przez użytkowników z treści opublikowanych w czasopiśmie nie wymaga zgody Fundacji Marchewkowe Pole. Przy czym oznaczone w serwisie treści jako treści będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.