poniedziałek, 10 grudzień 2018

Debata Oświatowa szkół ponadgimnazjalnych regionu Północnej Wielkopolski.

"Proces przygotowania klas patronackich i rozwiązań współpracy z firmą STEICO” - Mirosław Mantaj, kierownik Działu Kadr i Płac STEICO Sp. z o. o.; Jan Palacz, dyrektor ZSP  im. Józefa Nojego w Czarnkowie.

Debata Oświatowa szkół ponadgimnazjalnych regionu Północnej Wielkopolski.

„Partnerstwo na rzecz rozwoju edukacji” - dr Danuta Kitowska, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile.

Debata Oświatowa szkół ponadgimnazjalnych regionu Północnej Wielkopolski.

Kształcenie zawodowe w "Dolinie Noteci", Agnieszka Kuszyńska.

Strona 1 z 4

Czasopismo elektroniczne otwartej edukacji. Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 3488.

Licencja

Czasopismo elektroniczne otwartej edukacji. Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 348