wtorek, 21 maj 2019

Konferencja „Zawodowcy - zawodowcom - razem budujmy lepszą przyszłość” (zaproszenie)

Posted On środa, 13 maj 2015 15:39 Napisane przez Republika Edukacji

Cele konferencji:

Celem konferencji jest propagowanie szkolnictwa zawodowego oraz zacieśnianie współpracy pomiędzy pracodawcami a szkołami zawodowymi powiatu pilskiego i regionu. Ważnym celem jest również powołanie Partnerstwa na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego. Cele konferencji wpisują się w politykę oświatową państwa oraz Roku Zawodowców.

Adresatami konferencji są pracodawcy, instytucje rynku pracy, zrzeszenia gospodarcze oraz dyrektorzy szkół i placówek regionu pilskiego.

Program konferencji:

1. Reforma szkolnictwa zawodowego szansą dla rynku pracy.
2. Partycypacja podmiotów otoczenia szkoły w działaniach edukacyjnych - przykłady dobrych praktyk.
3. Nowatorskie działania w oświacie.
4. Partnerstwo na rzecz rozwoju edukacji.
5. Dyskusja i podsumowanie konferencji.

Wśród prelegentów między innymi: Łucja Zielińska - Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji w Pile, dr Danuta Kitowska (Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, Elearning w Edukacji), Piotr Halama (Powiatowe Centrum Edukacji w Pile) oraz przedstawiciele największych pracodawców w regionie.

Organizatorzy konferencji:

1. Starosta Pilski.
2. Powiatowe Centrum Edukacji w Pile, ul. Ceglana 2, 64-920 Piła, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Tel. 67 3512078

Termin konferencji: 27.05.2015 r., godzina 10.00.

Lokalizacja konferencji: Młodzieżowy Dom Kultury „ISKRA” w Pile, Piła, ul. ul. Okrzei 9, 64-920 Piła.

Konferencja jest bezpłatna!

Patronat:

1. Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.
2. Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie.

Patronat medialny:

1. Telewizja Asta.
2. Tygodnik Nowy.
3. Portal Elearning w Edukacji.

27.05.2015 r. spotykamy się w Pile! Razem budujemy lepszą przyszłość edukacji zawodowej! Wspólnie tworzymy Partnerstwo na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego!

Czasopismo elektroniczne otwartej edukacji. Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 3488.

Licencja

Treści zamieszczone w czasopiśmie elektornicznym udostępniane są bezpłatnie. Korzystanie przez użytkowników z treści opublikowanych w czasopiśmie nie wymaga zgody Fundacji Marchewkowe Pole. Przy czym oznaczone w serwisie treści jako treści będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.