niedziela, 25 sierpień 2019
poniedziałek, 31 październik 2016 02:10

Memobooki

Kartki w kropki? Kropki pomagają zachować perspektywę, ułatwiają pisanie i rysowanie.

środa, 03 maj 2017 22:02

Matura 2017

Jutro rusza maraton maturalny...

Czasopismo elektroniczne otwartej edukacji. Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 3488.

Licencja

Treści zamieszczone w czasopiśmie elektornicznym udostępniane są bezpłatnie. Korzystanie przez użytkowników z treści opublikowanych w czasopiśmie nie wymaga zgody Fundacji Marchewkowe Pole. Przy czym oznaczone w serwisie treści jako treści będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.