piątek, 15 listopad 2019
wtorek, 22 sierpień 2017 03:25

Granice Polski na przestrzeni wieków

Zobacz jak zmieniały się granice Polski na przestrzeni wieków.

poniedziałek, 31 październik 2016 02:10

Memobooki

Kartki w kropki? Kropki pomagają zachować perspektywę, ułatwiają pisanie i rysowanie.

Czasopismo elektroniczne otwartej edukacji. Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 3488.

Licencja

Treści zamieszczone w czasopiśmie elektornicznym udostępniane są bezpłatnie. Korzystanie przez użytkowników z treści opublikowanych w czasopiśmie nie wymaga zgody Fundacji Marchewkowe Pole. Przy czym oznaczone w serwisie treści jako treści będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.