poniedziałek, 10 grudzień 2018

Lepsze wrogiem przyjacielem dobrego, czyli jak się uczyć?

Uczymy się całe życie i to nie tyle jest leitmotiv rozpoczynający wiele tekstów dotyczących edukacji, ale po prostu FAKT. Przez całe lata zbieramy doświadczenia, wiemy, że łatwiej nam uczyć się wczesnym rankiem, gdy w domu jeszcze cicho lub nocą, gdy już wszyscy śpią, a z radia sączy się przyjemna muzyka. Ucząc się zakreślamy ważniejsze fragmenty „neonowym” markerem lub przyklejamy kolorowe karteczki w miejscu, które chcemy zapamiętać.

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 12 w Pile z Oddziałami Integracyjnymi.

Akcja: Podczas zajęć technicznych przygotowujemy się do zdobycia karty rowerowej. Dziś zastanawialiśmy się, gdzie powinien jeździć rowerzysta.

Uczestnicy: dzieci z grupy ZUCHY i ich rodzice.

Cel główny: Upowszechnianie edukacji czytelniczej wśród dzieci i dorosłych.

Strona 1 z 5

Czasopismo elektroniczne otwartej edukacji. Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 3488.

Licencja

Czasopismo elektroniczne otwartej edukacji. Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 348