środa, 23 październik 2019

Learning Battle Cards - metoda na projektowanie dobrego blended learning (webinar)

Posted On środa, 03 luty 2016 09:21 Napisane przez Sławomir Łais, Piotr Peszko

Osoby projektujące szkolenia i procesy rozwojowe mają do dyspozycji setki metod i narzędzi. Ten olbrzymi potencjał jest bardzo potrzebny, bo osoby dla których projektujemy procesy szkoleniowe mają coraz większe wymagania.

W roku 2011, czyli w czasach dominujących projektów typu „platforma, e-szkolenia i testy”, powstał XY Learning Team - nieformalny zespół ludzi, którzy chcieli by technologia w uczeniu była wykorzystywana mądrze, ze zrozumieniem zmian cywilizacyjnych i zmian pokoleniowych.
Zespół ten wraz kilkudziesięcioma ludźmi z branży opracował podejście Learning Battle Cards.

Dzisiaj karty używane są od Nowej Zelandii po Alaskę - najwięcej w USA. W Polsce w tym roku Wolters Kluwer wydaje książkę o kartach, która powstała przy udziale około 50 kontrybutorów.

Karty LBC wspierają indywidualny i grupowy proces projektowania szkoleń i postaram się objaśnić w jaki sposób można ich użyć, żeby uzyskać dobre efekty.
Karty to świetny sposób na prezentowanie projektów szkoleniowych i ich sprzedaż - zarówno klientom jak i wewnątrz organizacji.
I wreszcie karty LBC to narzędzie edukacyjne.

Media

Czasopismo elektroniczne otwartej edukacji. Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 3488.

Licencja

Treści zamieszczone w czasopiśmie elektornicznym udostępniane są bezpłatnie. Korzystanie przez użytkowników z treści opublikowanych w czasopiśmie nie wymaga zgody Fundacji Marchewkowe Pole. Przy czym oznaczone w serwisie treści jako treści będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.