środa, 23 październik 2019

Miejski Konkurs "Matematyczne Rebusy"

Posted On poniedziałek, 07 grudzień 2015 10:10 Napisane przez Aleksandra Goldstein

4 grudnia już po raz szósty w Szkole Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Pile odbył się Miejski Konkurs pod Patronatem Prezydenta Miasta Piły „Matematyczne Rebusy”. Jest to konkurs dla uczniów klas trzecich pilskich szkół.

Za zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu odpowiedzialni byli: dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Pile mgr Marek Rucki i wicedyrektor mgr Ewa Motyczko, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej mgr Katarzyna Jarząbkiewicz oraz  doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej mgr Aleksandra Goldstein. Panie Aleksandra Goldstein i Katarzyna Jarząbkiewicz przygotowały dziesięć zadań, które jak się okazało podczas rozgrywek nie sprawiły uczniom większego kłopotu i zostały rozwiązane z uśmiechem na twarzach. Najciekawszym okazało się zadanie zatytułowane „KAKURO” - to numeryczna krzyżówka, stanowiąca większe wyzwanie niż sudoku, gdyż w kakuro następuje rozkład liczby na składnik. Na zakończenie konkursu przybył Mikołaj, który obdarował wszystkich uczniów słodkimi niespodziankami.

Cele konkursu ”Matematyczne Rebusy”:
- zachęcanie uczniów w wieku wczesnoszkolnym do udziału w konkursach,
- wdrażanie uczniów do zdrowej rywalizacji,
- wykorzystanie posiadanych umiejętności i wiadomości w osiąganiu sukcesów,
- sprawdzenie siebie i swoich możliwości,
- integracja z uczniami innych szkół,
- podtrzymanie tradycji corocznego przeprowadzania konkursu dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych z terenu miasta Piły.

W tym roku w skład komisji weszli: dyrektor Marek Rucki i wicedyrektor Ewa Motyczko, nauczycielka matematyki tejże szkoły - pani Irena Rotkiewicz oraz nauczyciel SP nr Katarzyna Adamska.
Wyniki konkursu: tytuł „Mistrzowie Matematycznych Rebusów” (I miejsce) otrzymali uczniowie Salezjańskiej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II, II miejsce i tytuł „Wicemistrza Matematycznych Rebusów” wywalczyli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica, zaś III miejsce - wyróżnienie uczniowie Zespołu Szkół nr 3 im. Lotników Polskich.

Gratulujemy!

Walka była zacięta, bo aż cztery zespoły zajęły kolejne, czwarte miejsce. Dziękujemy opiekunom i koordynatorom do spraw konkursu za przygotowanie uczniów, a widzom za aktywny udział w konkursie.

Czasopismo elektroniczne otwartej edukacji. Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 3488.

Licencja

Treści zamieszczone w czasopiśmie elektornicznym udostępniane są bezpłatnie. Korzystanie przez użytkowników z treści opublikowanych w czasopiśmie nie wymaga zgody Fundacji Marchewkowe Pole. Przy czym oznaczone w serwisie treści jako treści będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.