środa, 23 październik 2019

Wprowadzenie powyższej innowacji pedagogicznej na III etapie edukacyjnym zostało poprzedzone diagnozą istniejącej sytuacji w szkole. Zaplecze filmowe w naszym gimnazjum istnieje już od kilku lat, działa klub filmowy, od dwóch lat realizujemy etiudy filmowe w ramach uczniowskich projektów edukacyjnych.

Jak pokazują badania, muzyka pozytywnie wpływa na ogólny rozwój intelektualny dziecka. Przez ostatnie kilka lat jako nauczyciel oraz animator starałam się rozwijać tę myśl w sposób praktyczny.

Prowadziłam zajęcia umuzykalniające dla niemowląt i małych dzieci do 6. roku życia w ramach innowacyjnej teorii uczenia się muzyki amerykańskiego profesora, pedagoga i jazzmana Edwina Eliasa Gordona.

Prezentacje, które tworzymy traktujemy jak własne dzieci. Kochamy je nawet jeśli są nieznośne, brzydkie, albo doprowadzają ludzi do szaleństwa.

Strona 3 z 5

Czasopismo elektroniczne otwartej edukacji. Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 3488.

Licencja

Treści zamieszczone w czasopiśmie elektornicznym udostępniane są bezpłatnie. Korzystanie przez użytkowników z treści opublikowanych w czasopiśmie nie wymaga zgody Fundacji Marchewkowe Pole. Przy czym oznaczone w serwisie treści jako treści będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.